top of page

papiriolovka Pravila Privatnosti

Zaštita osobnih podataka naših korisnika vrlo nam je važna. Korištenje web stranice tvrtke papiriolovka.com (puni naziv: Papir i olovka j.d.o.o.) moguće je i bez pružanja osobnih podataka, međutim, ako korisnik želi koristiti neke od usluga naše web stranice, obrada osobnih podataka je preduvjet. Ako je obrada podataka preduvjet, a mi nastojimo minimizirati prikupljanje podataka naših korisnika, za pristanak ćemo uvijek prvo pitati korisnika i tražiti ćemo privolu.

U nastavku smo pripremili naša Pravila Privatnosti s kojima želimo upoznati naše korisnike.

 

Sadržaj

1. Korištene definicije 

2. Naziv i adresa voditelja obrade osobnih podataka 

3. Kolačići 

4. Prikupljanje općih podataka i informacija 

5. Registracija na našu web stranicu 

6. Prijava na newsletter 

7. Newsletter-Tracking 

8. Mogućnost kontakta putem web stranice

9. Rutinsko brisanje ili blokiranje osobnih podataka

10. Prava korisnika

10.1. Pravo na potvrdu osobnih podataka

10.2. Pravo na pristup osobnim podacima

10.3. Pravo na ispravak osobnih podataka

10.4. Pravo na brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

10.5. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

10.6. Pravo na prenosivost osobnih podataka

10.7. Pravo na prigovor

10.8. Automatizirano donošenje odluka i profiliranje

10.9. Pravo na povlačenje i ukidanje privole

11. Zaštita podataka podnositelja zahtjeva i procesa obrade podnešenih podataka

12. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Wix.com.

13. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom)  

14. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google-AdWords

15. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za LinkedIn

16. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za YouTube

17. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

18. Legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka ili treće strane

19. Razdoblje pohrane osobnih podataka

20. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni preduvjet; Preduvjet za sklapanje ugovora  

21. Postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka

22. Završne odredbe

22.1. Kako koristimo cookies i druge tracking alate

22.2.  Kako posjetitelj i korisnik može povući svoju privolu

22.3. Izmjene Općih uvjeta

22.4. Pitanja i kontakt informacije

 

 

Obrada osobnih podataka, a osobni podatak podrazumijeva: ime, prezime, adresa, email adresa ili broj telefona korisnika uvijek će biti u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom države članice koja je primjenjiva na web stranicu tvrtke papiriolovka.com. Putem ovih Pravila Privatnosti želimo obavijestiti naše korisnike o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Nadalje, ovim putem želimo informirati korisnike o njihovim pravima.

 

Kao voditelj obrade podataka, web stranica tvrtke papiriolovka.com ugradila je niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurala potpunu zaštićenost osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos podataka putem interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvijek zagarantirana.

1. Korištene definicije

Pravila Privatnosti web stranice tvrtke papiriolovka.com temelje se na pojmovima koje je koristilo Zakonodavstvo EU pri izradi i prihvaćanju Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U ovim Pravilima Privatnosti, među ostalim, koristimo sljedeće pojmove:

 

1.1. Osobni podaci

Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na bilo koju identificiranu fizičku osobu („korisnik“). Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

 

1.2. Korisnik

Korisnik je svaka fizička osoba na web stranici papiriolovka.com, čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

 

1.3. Obrada

Obrada je bilo koji postupak ili set postupaka primjenjiv na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, organizacija, snimanje, strukturiranje, spremanje, vađenje, pregled, prilagodba ili izmjena, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

 

1.4. Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

 

1.5. Profiliranje

Profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne preference fizičke osobe, točnije kako bi se analizirali i previdjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.

 

1.6. Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se korisniku više ne mogu dodijeliti osobine bez korištenja dodatnih podataka koji se prikupljaju na način da su odvojeni, i na njima se mogu primijeniti mjere tehničke i organizacijske prirode koje osiguravaju da se podaci ne mogu primijeniti na bilo koju fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

 

1.7. Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU-e, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-e.

 

1.8. Izvršitelj obrade osobnih podataka

Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

 

1.9. Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, državna tijela koja prime osobne podatke putem određenog upita koji je u skladu s EU ili zakonom države članice neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka od strane tih državnih tijela će biti u skladu s primjenjivim propisima vezanim uz svrhu obrade podataka.

 

1.10. Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

 

1.11. Privola

Privola korisnika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija korisnikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

 

2. Naziv i adresa voditelja obrade osobnih podataka papiriolovka.com

Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU, za društvo Papir i olovka j.d.o.o. je Službenik za zaštitu osobnih podataka postavljen od strane voditelja:

 

Blaž Maričić, dia, direktor

Papir i olovka j.d.o.o.

Šoltanska 10, 21000 Split, Hrvatska

Email: blaz@papiriolovka.com

Web Stranica: www.papiriolovka.com

 

Svaki korisnik može u bilo kojem trenutku izravno kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka sa svim pitanjima i prijedlozima vezanim za zaštitu podataka.

 

3. Kolačići

Web stranica tvrtke papiriolovka.com koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav. Gotovo sve web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv cookie ID. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su kolačići drugačiji. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.

 

Korištenjem kolačića web stranica tvrtke papiriolovka.com posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

 

Informacije i ponude web stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike web stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Npr., korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na računalni sustav.

 

Korisnik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika kojeg koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, nažalost neće moći koristiti sve funkcije web stranice.

 

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica tvrtke papiriolovka.com prikuplja opće podatke i informacije kada korisnik ili automatizirani sustav pristupi web stranici. Ti opći podaci i informacije dalje se spremaju na server. Prikuplja se (1) tip preglednika i njegova verzija, (2) operacijski sustav (3) web stranica s koje se pristupa našoj web stranici , (4) podstranica, (5) datum i vrijeme pristupanja web stranici, (6) IP adresa, (7) pružatelj internetske usluge i (8) drugi slični podaci i informacije poput okvirne lokacije, koje se mogu koristiti u slučaju napada na informacijski sustav.

 

Naglašavamo da pri korištenju tih općih podataka i informacija ne izvlačimo nikakve zaključke o korisniku. Suprotno tome, ove informacije potrebne su kako bi se (1) sadržaj web stranice ispravno dostavio, (2) optimizirao sadržaj web stranice i njen marketing, (3) osigurala dugotrajna sposobnost sustava i web stranice, (4) pružila potrebna pomoć državnim tijelima u slučaju kaznenog progona zbog cyber-napada. Stoga, web stranica tvrtke papiriolovka.com analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, te kako bi osigurala optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje. Napominjemo da se anonimni podaci serverskih datoteka spremaju odvojeno od osobnih podataka korisnika.

 

5. Registracija na našu web stranicu papiriolovka.com

Korisnik ima mogućnost registracije na web stranici voditelja svojim osobnim podacima. Koji osobni podaci se prenose voditelju određuju odgovarajući unosi ​​koji se koriste za registraciju. Osobni podaci koje unese korisnik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane voditelja.

 

Registriranjem na web stranicu voditelja, pohranjuju se i datum, okvirna lokacija i vrijeme IP adrese koju dodjeljuje pružetelj internetskih usluga (ISP) i koju koristi korisnik. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini jer je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga te da, ako je potrebno, omogućimo istragu počinjenih prekršaja. Pohranjivanje tih podataka potrebno je za osiguranje voditelja. Ti se podaci ne prenose trećim stranama, osim ako postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.

 

Registracija korisnika, uz dobrovoljnu naznaku osobnih podataka, neophodna je omogućiti voditelju da ponudi sadržaje ili usluge koje se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz zbirke osobnih podataka voditelja.

 

Voditelj obrade osobnih podataka mora u svakom trenutku dati informacije po zahtjevu svakom korisniku o tome koji su osobni podaci pohranjeni o korisniku. Nadalje, voditelj zbirke osobnih podataka ispraviti će ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku nositelja podataka (korisnika), pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. Svi zaposlenici voditelja dostupni su korisniku u tom pogledu kao kontakt osobe.

 

6. Prijava na newsletter

Na web stranici tvrtke papiriolovka.com korisnici imaju mogućnost prijave na newsletter. Kućica za unos određuje koja vrsta osobnih podataka se prosljeđuje.

 

Web stranica tvrtke papiriolovka.com može informirati klijente i poslovne partnere putem newslettera o svojim ponudama i novostima. Newsletter korisnik može primiti jedino ako (1) korisnik dostavi valjanu email adresu, (2) korisnik zatraži slanje newslettera upisom na mailing listu. 

 

Prilikom registracije za primanje newslettera, također se sprema IP adresa računalnog sustava koju je izdao pružatelj internetske usluge, a koju je koristio korisnik za vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije, te okvirna lokacija. Prikupljanje ovih podataka potrebno je kako ne bi došlo do zloupotrebe email adrese korisnika u daljnjem razdoblju i služi kao zakonska zaštita voditelja obrade osobnih podataka.

 

Osobni podaci prikupljeni prilikom registracije koristiti će se isključivo u svrhu slanja newslettera. Neće biti prijenosa prikupljenih osobnih podataka trećoj strani. Pretplatu na newsletter korisnik može prekinuti u svakom trenutku. Privola za spremanje osobnih podataka koju je korisnik dao za slanje newslettera može biti povučena u svakom trenutku. Za potrebu ukidanja privole u svakom newsletteru može se naći pripadajući link s tekstom "Odjava". Ispis sa newslettera je također moguć izravnom komunikacijom sa voditeljem obrade osobnih podataka.

 

7. Newsletter i Tracking pixel

Newsletter web stranice tvrtke papiriolovka.com u sebi sadrže tzv tracking pixele. Tracking pixel je minijaturni grafički element ugrađen u email koji se šalje u HTML formatu kako bi se omogućilo spremanje i analiza putem log datoteka. To omogućuje statističku analizu uspjeha marketinških kampanja. Putem tracking pixela web stranica tvrtke papiriolovka.com može vidjeti kada i ako je neki email otvoren od strane korisnika i koje linkove je korisnik pratio.

 

Takvi osobni podaci prikupljeni putem tracking pixela u newsletteru spremaju se i analiziraju od strane voditelja  obrade osobnih podataka kako bi se optimizirao proces slanja newslettera, a isto tako i prilagodio sadržaj budućih newslettera interesima korisnika,, sve u svrhu poboljšanja naših usluga prilagođenih krajnjim korisnicima. Ovako prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećoj strani. Korisnik u svakom trenutku može ukinuti privolu. Nakon ukidanja privole voditelj obrade osobnih podataka izbrisati će osobne podatke korisnika.

 

8. Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica tvrtke papiriolovka.com sadrži informacije koje omogućuju korisniku brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i email adresu. Ako korisnik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem emaila ili kontakt formulara, preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane korisnika prema voditelju obrade osobnih podataka automatski se pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije s korisnikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

 

9. Rutinsko brisanje ili blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka obrađivati će i držati osobne podatke korisnika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

 

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane Zakonodavstva EU ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci korisnika rutinski će se blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

 

10. Prava korisnika

10.1. Pravo na potvrdu osobnih podataka

Svaki korisnik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako korisnik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 

10.2. Pravo na pristup osobnim podacima

Svaki korisnik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju korisniku pristup sljedećim informacijama:

 

 • svrha obrade osobnih podataka;

 • vrsta traženih osobnih podataka;

 • primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;

 • gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period;

 • postojanje prava korisnika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka korisnika ili pravo korisnika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;

 • postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;

 • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od korisnika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;

 • postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, Stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po korisnika.

 • Nadalje, korisnik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju korisnik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka.

 

Ako korisnik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 

10.3. Pravo na ispravak osobnih podataka

Svaki korisnik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, korisnik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

 

Ako korisnik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 

10.4. Pravo na brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Svaki korisnik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz korisnika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

 

 • Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.

 • Korisnik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.

 • Korisnik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se korisnik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 • Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.

 • Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po Zakonodavstvu EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.

 • Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a korisnik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica tvrtke papiriolovka.com, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka osigurati će da se brisanje osobnih podataka izvrši u najkraćem mogućem roku.

 

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka eventualno dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je korisnik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili preslika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici tvrtke papiriolovka.com osigurati će provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

 

10.5. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki korisnik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je primjenjivo slijedeće:

 

 • Točnost osobnih podataka je osporena od strane korisnika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.

 • Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a korisnik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.

 • Voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim korisniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

 • Korisnik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka.

 

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a korisnik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica tvrtke papiriolovka.com, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka osigurati će ograničenje obrade osobnih podataka.

 

10.6. Pravo na prenosivost osobnih podataka

Svaki korisnik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Korisnik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

 

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, korisnik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo i gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih korisnika.

 

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, korisnik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice tvrtke papiriolovka.com.

 

10.7. Pravo na prigovor

Svaki korisnik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na korisnika, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također može se primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

 

Web stranica tvrtke papiriolovka.com u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kada postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode korisnika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

 

Ukoliko web stranica tvrtke papiriolovka.com vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, korisnik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako korisnik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, web stranica tvrtke papiriolovka.com više neće vršiti obradu osobnih podataka korisnika za svrhu direktnog marketinga.

 

Dodatno, korisnik ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice tvrtke papiriolovka.com, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

 

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, korisnik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice tvrtke papiriolovka.com. Uz to, korisnik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

 

10.8. Automatizirano donošenje odluka i profiliranje

Svaki korisnik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između korisnika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese korisnika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli korisnika.

 

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između korisnika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli korisnika, web stranica tvrtke papiriolovka.com provesti će mjere koje će čuvati korisnikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.

 

Ako korisnik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice tvrtke papiriolovka.com.

 

10.9. Pravo na povlačenje i ukidanje privole

Svaki korisnik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo povući i/ili ukinuti svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.

 

Ako korisnik želi iskoristiti pravo povlačenja i/ili ukidanja svoje privole, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice tvrtke papiriolovka.com.

 

11. Zaštita podataka podnositelja zahtjeva i procesa obrade podnešenih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade zahtjeva. Obrada se također može provesti elektronskim putem. To je slučaj, ako podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuće dokumenate za zahtjev putem elektronske pošte ili putem web obrasca na web stranici voditelja. Ako voditelj sklapa ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podaci bit će pohranjeni u svrhu provedbe radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako voditelj nije sklopio ugovor o radu s podnositeljem prijave, prijave se automatski brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci odbijanja, pod uvjetom da se nikakvi drugi legitimni interesi voditelja ne protive brisanju.

 

12. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za platformu Wix.com

Na web stranici tvrtke papiriolovka.com voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Wix.com. Wix.com je web stranica koja služi za izradu web stranica papiriolovka.com. Preglednik Wix.com raspisao je svoja detaljna Praila privatnosti koja su dostupna na ovom linku, a dostupna su i na našoj stranici na engleskoj verziji Pravila Privatnosti pod imenom Privacy Policy. Pogledajte i Pravila Privatnosti preglednika Wix.com koji koristimo za izradu naše stranice. Molimo vas pogledajte i Wix.com Uvjete korištenja.

 

13. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom)

Na web stranici tvrtke papiriolovka.com voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom) kao i Visitor analytics tvrtke Wix.com. Google Analytics i Visitor Analytics su Internet usluge; prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je korisnik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu na papiriolovka.com. Web analitika koristi se za optimizaciju web stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.

 

Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na web stranici tvrtke papiriolovka.com. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje web stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na web stranici, te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje web stranice.

 

Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav korisnika. Definicija kolačića je već objašnjena u ovom dokumentu. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja web stranice. Svakim pregledom pojedine podstranice web stranice tvrtke papiriolovka.com kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google Analytics komponenta, korisnikov preglednik će automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu Internet oglašavanja i izračun provizije koja pripada Googleu. Za vrijeme ove tehničke procedure tvrtka Google dobiti će osobne informacije poput IP adrese korisnika (služi za razumijevanje otkud posjete i klikovi dolaze, a na osnovu toga stvara izračun provizije).

 

Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja web stranici, lokaciji s koje se pristupa i učestalost pristupanja web stranici od strane korisnika. Sa svakim posjetom web stranice tvrtke papiriolovka.com takvi osobni podaci, uključujući IP adresu korisnika, proslijediti će se Googleu i bit će smješteni tamo. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehničke procedure trećoj strani.

 

Korisnik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Takve preinake također bi spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnom sustavu korisnika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili nekog drugog programskog rješenja.

 

Dodatno, korisnik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje web stranice tvrtke papiriolovka.com. Kako bi to ostvario, korisnik mora skinuti dodatak pregledniku i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti web stranice od strane korisnika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava korisnika, korisnik će morati ponovno instalirati dodatak pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga korisnik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku, ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

 

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na i Dodatne informacije vezane uz Google Analytics.

  

14. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google-AdWords

Na web stranici tvrtke papiriolovka.com voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Google AdWords koja je servis za Internet oglašavanje. Dopušta oglašivaču da postavi oglase na Google pretraživač i Google oglašavačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašivaču da definira specifične ključne riječi pomoću kojih će se oglas prikazivati na Google pretraživaču kada korisnik upiše navedenu ključnu riječ u pretraživač. Na Google oglašavačkoj mreži oglasi se prikazuju na relevantnim web stranicama koristeći automatizirani algoritam, uzimajući u obzir i otprije definirane ključne riječi.

  

Svrha Google AdWordsa je promoviranje web stranice tvrtke papiriolovka.com putem uključivanja relevantnih oglasa na web stranicama trećih strana i na rezultatima pretraživanja Google pretraživača.

 

Ako korisnik pristupi web stranici tvrtke papiriolovka.com putem Google oglasa, Google će u računalni sustav korisnika ugraditi conversion kolačić. Definicija kolačića je već objašnjena. Conversion kolačić gubi važnost nakon 30 dana i ne koristi se kako bi se identificirao korisnik. Ako kolačić nije istekao, koristi se kako bi se provjerilo koje je podstranice korisnik posjetio. Putem conversion kolačića Google i voditelj obrade osobnih podataka mogu otkriti je li osoba koja je posjetila web stranicu putem AdWords oglasa primjerice generirala akviziciju usluge papiriolovka.com, odnosno je li izvršila ili odustala od te namjere.

 

Informacije prikupljene putem conversion kolačića Google koristi kako bi izradio statistiku posjećivanja web stranice tvrtke papiriolovka.com. Ta statistika koristi se kako bi se ustanovio ukupan broj korisnika koji su posjetili web stranicu putem AdWords oglasa i utvrdila uspješnost ili neuspješnost svakog AdWords oglasa, te kako bi se AdWords oglasi mogli optimizirati za buduće razdoblje.

 

Conversion kolačić sprema osobne informacije, npr web stranice koje je posjetio korisnik. Svaki put kad posjetite web stranicu tvrtke papiriolovka.com, osobni podaci kao što je IP adresa korisnika šalje se Googleu u SAD. Te osobne podatke Google pohranjuje u SAD-u. Google ove osobne podatke može podijeliti putem tehničke procedure s trećom stranom.

 

Korisnik može, kako je već navedeno, spriječiti postavljanje kolačića u svakom trenutku putem odgovarajućih preinaka preglednika i time ih trajno onemogućiti. Takva preinaka preglednika također bi spriječila i Google u postavljanju conversion kolačića na računalnom sustavu korisnika. Dodatno, kolačići koje je Google AdWords već postavio u svakom se trenutku mogu ukloniti putem preglednika ili nekog drugog računalnog programa.

 

Dodatno, korisnik može uložiti prigovor na Google oglašavanje temeljeno na njegovim interesima. Kako bi to ostvario korisnik mora otići na Google-ov preglednik i napraviti željene preinake na pregledniku.  

  

15. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za LinkedIn

Na web stranici tvrtke papiriolovka.com voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge LinkedIn. LinkedIn je društvena mreža koja korisnicima omogućuje povezivanje s postojećim poslovnim kontaktima i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih osoba u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Tako je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedna od najposjećenijih web stranica na svijetu.

  

Svakim pristupanjem web stranici tvrtke papiriolovka.com kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena LinkedIn komponenta, preglednik na računalnom sustavu korisnika automatski će prikazati pregled navedene LinkedIn komponente. Za vrijeme ove tehničke procedure LinkedIn će dobiti informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio korisnik.

 

LinkedIn dobiva informacije putem LinkedIn komponente uz uvjet da je korisnik prijavljen na LinkedIn za vrijeme pregleda web stranice. Ovo će biti slučaj bez obzira je li korisnik kliknuo na LinkedIn gumb ili ne. Ako ova vrsta prijenosa informacija nije ono što korisnik želi, on ili na može isti spriječiti tako da se odjavi s LinkedIn računa prije pristupanja web stranici tvrtke papiriolovka.com.

 

LinkedIn pruža mogućnost otkazivanja pretplate na poruke e-pošte, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn također koristi povezana društva kao što su Google Analytics, DoubleClick i drugi. Postavljanje takvih kolačića može se odbiti pod Primjenjiva pravila o privatnosti za LinkedIn, a dostupna su pod LinkedIn obavjest o kolačićima.

 

16. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za YouTube

Na web stranici tvrtke papiriolovka.com voditelj obrade osobnih podataka planira ugraditi komponente usluge Youtube. Youtube je Internet video portal koji omogućava besplatnu objavu, pregled, ocjenjivanje i komentiranje video materijala. Youtube omogućuje objavu svih vrsta video materijala.

 

Svakim pregledom pojedine stranice web stranice papiriolovka.com kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj će se nalaziti Youtube komponenta, preglednik računalnog sustava korisnika prikazati će ugrađenu YouTube komponentu. Za vrijeme ove tehničke procedure YouTube i Google dobiti će informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio korisnik.

 

Ako je korisnik prijavljen na YouTube, YouTube će prepoznati svaki put kad otvori podstranicu na kojoj se nalazi Youtube video o kojoj se podstranici radi. Ta informacija biti će prikupljena od strane YouTubea i Googlea i bit će doznačena YouTube računu korisnika.

 

YouTube i Google će putem YouTube komponente primiti informaciju da je korisnik posjetio web stranicu tvrtke papiriolovka.com ako je za vrijeme posjeta web stranici bio prijavljen na Youtube; ovo će se dogoditi neovisno o tome je li korisnik kliknuo na YouTube video ili ne. Ako korisnik ne želi dopustiti takav prijenos informacija, isti može spriječiti tako da se odjavi s YouTube računa prije otvaranja web stranice tvrtke papiriolovka.com.

 

17. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Članak 6, Stavak 1, Podstavak A Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je korisnik dio, kao npr kada je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku B Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku C Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

18. Legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka ili treće strane

Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti zaposlenika i/ili dioničara ako navedeni postoje.

 

19. Razdoblje pohrane osobnih podataka

Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka je zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje.

 

20. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni preduvjet; Preduvjet za sklapanje ugovora

Obveza korisnika da pruži osobne podatke te moguće posljedice ako se osobni podaci ne pruže:

Moramo razjasniti da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr porezne odredbe) ili može biti rezultat ugovorne obveze (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno zaključiti ugovor tako da korisnik pruži osobne podatke koji se potom obrađuju. Korisnik je, na primjer, dužan pružiti osobne podatke kad sa vlasnikom web stranice tvrtke papiriolovka.com sklapa ugovor ili zatraži ponudu od strane papiriolovka.com. Odbijanje pružanja osobnih podataka za posljedicu će imati nemogućnost sklapanja ugovora ili slanja ponude. Prije nego korisnik pruži osobne podatke morat će kontaktirati vlasnika web stranice tvrtke papiriolovka.com. On će mu potom naznačiti je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorno nužno, odnosno je li nužno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i na kraju posljedice ako odbije pružiti osobne podatke.

 

21. Postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka

Kao odgovoran poslovni partner i akter na tržištu, web stranica tvrtke papiriolovka.com ne koristi automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

22. Završne odredbe

22.1. Kako koristimo cookies i druge tracking alate?

Našim posjetiteljima jasno dajemo do znanja pop-up-om pri otvaranju i korištenju prve stranice papiriolovka.com da koristimo kolačiće, tzv. Cookies, , koje osobne podatke prikupljamo i za što ih koristimo.

Važno je naglasiti da servisi trećih strana tzv. third-party services, kao što su Google Analytics ili druge aplikacije koje se koriste s platforme Wix.com, koriste svoje cookies-e kroz Wix usluge, te mogu imati svoje Opće podatke i Pravila privatnosti koje reguliraju prikupljanje podatka. S obzirom da su to vanjski servisi, oni su pokriveni svojim Općim podacima. Papiriolovka.com ima Cookie alert s pojašnjenjima i više detalja. Dodatno predlažemo da pročitate slijedeće podatke koje je osigurao servis Wix.com i koje se nalaze na internetu o regulativi GDPR:

https://www.wix.com/about/privacy  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en  

Visitor Analytics: ’ Terms Of UseCookie Information i Opt-Out / Do Not Track.

 

22.2.  Kako posjetitelj i korisnik može povući svoju privolu?

Ukoliko ne želite da i dalje koristimo vaše podatke na gore navedene načine i u gore navedene svrhe, molimo vas kontaktirajte nas i javite nam na e-mail blaz@papiriolovka.com ili nam pošaljite pisanu obavijest na: Papir i olovka j.d.o.o., Šoltanska 10, Split 21000, Hrvatska, Europa.

 

22.3. Izmjene Pravila Privatnosti
Zadržavamo pravo izmjene Pravila Privatnosti u bilo kojem trenutku, pa vas molimo da redovito pratite naša Pravila Privatnosti. Izmjene i dopune stupaju na snagu i primjenjuju se odmah po objavi na našim stranicama.  Ukoliko napravimo izmjene i dopune, ovdje ćemo vas obavijestiti da su izmjene izvršene, tako da odmah znate koje podatke prikupljamo, kako koristimo te podatke i pod kojim uvjetima.

 

22.4. Pitanja i kontakt informacije


Ukoliko želite pristupiti, ispraviti, dodati ili obrisati bilo koji osobni podatak koji imamo o vama, možete nas kontaktirati na e-mail blaz@papiriolovka.com ili nam poslati pismenu obavijest na adresu: Papir i olovka j.d.o.o., Šoltanska 10, Split 21000, Hrvatska, Europe.

bottom of page